Wij geloven dat:

  • God de hemel en de aarde heeft geschapen.
  • De Bijbel het Woord van God is.
  • Door de misleiding van de duivel de mens in zonde is gevallen.
  • Elk mens schuldig staat tegenover God en onder het oordeel valt.
  • Jezus Christus, de Zoon van God, voor onze schuld is gestorven en weer levend is geworden door uit de dood op te staan. 
  • Elk mens die zich bekeert en gelooft dat Jezus voor zijn zonden is gestorven de Heilige Geest ontvangt.
  • Het nieuwe leven zichtbaar is door een verlangen om te doen wat Jezus zegt.
  • Jezus terugkomt om elk mens die ooit heeft geleefd te oordelen, 
  • De mensen die bij Jezus horen met Hem meegaan en eeuwig zullen leven op een nieuwe aarde, en dat de mensen die het evangelie van Jezus Christus niet hebben gehoorzaamd eeuwig verderf moet lijden. 
  • De gemeente van Jezus Christus tot taak heeft om de goede boodschap van eeuwig leven uit te dragen aan alle mensen op deze aarde.

Lees hier verder uitgebreider wat wij geloven:

Beginselverklaring