Onze samenkomsten hebben geen vooraf opgesteld programma. Iedereen is uitgenodigd om een bijdrage te leveren aan de samenkomst door een lied op te geven om samen te zingen, iets voor te lezen uit de Bijbel, een gebed uit te spreken of een getuigenis te geven over wat Jezus voor jou betekent of heeft gedaan. Wij geloven dat God elke christen wil inzetten om Zijn gemeente te bouwen. Ook kennen wij geen vaste voorganger.

Wij vieren elke zondag het Avondmaal. Met het Avondmaal stellen wij het lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus centraal: daardoor zijn immers onze zonden die tussen God en ons in stonden, verdwenen. Hierdoor mogen wij in alle vrijheid bij God komen en horen wij bij Hem! Wij willen nooit vergeten wat Hij voor ons gedaan heeft en vinden Jezus' sterven voor ons zo belangrijk, dat we onszelf wekelijks daaraan willen herinneren.

Op zondagmorgen is er ook een preek aan de hand van een gedeelte uit de Bijbel. Wij geloven dat de Bijbel Gods Woord is, waardoor Hij tot ons spreekt om Hem beter te leren kennen, over onszelf en hoe wij moet leven. De preek is daarom een belangrijk onderdeel van de samenkomst.

Tijdens de hele dienst is er in het speellokaal van de school crèche voor kinderen tot 4 jaar. Voor kinderen die in (school)groep 1 en 2 zitten is er elke week tijdens de preek opvang. Om de week is er tijdens de preek kinderclub voor kinderen van zes tot twaalf jaar.